Magandang Card, Masamang Card

Kanina lang, nagkaroon ako ng pagbabasa ng Tarot sa pamamagitan ng Skype kasama ang kahanga-hangang James Wells. Sabik kong inaasahan ang isang insightful, nakakapagpasigla, at makapangyarihang pagbabasa tungkol sa aking negosyo at nito...